Vi avslutar kursverksamheten och vill tacka alla er som läst till jägarexamen hos oss

För frågor gällande skytteträning etc hänvisas till M Skoglund miljö- och jaktkonsult

Kurstillfällena gav en bred och överskådlig bild av den teoretiska kunskapen man behöver, detta blandades med mycket praktiska moment i vapenhantering och skytte. Mycket uppskattad utbildning!  - Zack Ålring